2020 1 podziekowanieW imieniu rodzin dzieci z chorobą nowotworową składamy Państwu najserdeczniejsze podziękowania za życzliwy gest i ofiarowane wsparcie finansowe w postaci przekazania 1% podatku.

Udzielona pomoc, którą traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęć niesienia pomocy pomoże spełniać marzenia dzieci objętych naszą opieką.

2020 1 podziekowanie

Back to top